Archive for MS

You are browsing the archives of MS.

Zmení vedľajší mechanizmus účinku indikácie albuterolu?

Text je určený pre medicínskych profesionálov. Pohľad na vedľajšie účinky lieku môže byť veľmi zaujímavý. Napríklad ak pilotná štúdia ukáže, že liečivo je účinné na dve ochorenia so zásadne rozdielnym pomerom benefit/risk. Albuterol eases bronchospasm in asthma and other respiratory conditions through its action as a beta-2 adrenergic agonist but has also been shown to […]