Archive for Internet BillBord

You are browsing the archives of Internet BillBord.

CTR intextovej reklamy je 23% za prvý mesiac

Informáciu o tomto relatívne vysokom čísle priniesol článok První měsíc Intextové reklamy se zajímavými výsledky. Je to výsledok po prvom mesiacy prevádzky. Odhaduje sa, že s ohľadom na princíp zobrazovania reklamy, je to spôsobené zvedavosťou a neznalosťou užívateľov, ktorí nejednoznačne odlíšili reálny odkaz a zvýraznené kľúčové slovo. Intextová reklama je reklama v texte. Kľúčové slovo […]